Afiša

Ielu sporta spēles!

Kamēr ārā vēl ir labs laiks un nav iestājusies ziema, tikmēr tradicionāli mēs rīkojam “Ielu sporta spēles”! Šogad sacensības notiks strītbolā, ielu futbolā un klasītēs.
Spēļu sākums 16.09.2017 plkst.12.00 pie Balvu pamatskolas.
Nāk visi sportot gribētāji!

Ielu sacensības – nolikums