Orientēšanās

Orientēšanās sacensību 3.kārta pavadīta kalnos. Saulainā piektdienas pēcpusdienā Kalnezera apkārtnē bija sastopami daudzi aktīvi sportisti, jo šo sacensību vadmotīvs bija – kalnā augšā, kalnā lejā. Īpašas sajūtas sagādāja arī tas, ka visi kontrolpunkti bija ievietoti bedrēs, tādēļ bija jāpavada ilgāks laiks nekā parasti, lai kopā noskrietu 102 distances. Trešās sacensību kārtas uzvarētāji ir Artūrs Supe, Samanta Kukurāne, Madara Pugača, Vanda Konovāle, Normunds Logins, Līga Lupkina, Kristaps Loginovs, Gatis Kuģenieks, Raimonds Loginovs, Lucija Zariņa, Aivita Kļečetņikova, Dace Baikova, Jānis Frīdenbergs, Atis Andersons, Ivars Zariņš, Dita Stivriņa, Zina Logina. Nākošo sacensību starta vieta ir pārcelta – tās notiks Balvu vecajā parkā piektdien, 29.maijā (marķējums no Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas), starts no 15:30 līdz 18:00.